Urząd Gminy Borzytuchom

Kwalifikacja rodzin i osób do otrzymania żywności z Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa Podprogram 2021 Plus

POMOC    ŻYWNOŚCIOWA

logo-pomoc_potrzebującym 

Kwalifikacja  osób/ rodzin do Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020 

Podprogram 2021 Plus 

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Borzytuchomiu informuje, że rozpoczął kwalifikowanie osób i rodzin do pomocy żywnościowej z Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020 Podprogram 2021 Plus. 

Program polega na dostarczeniu produktów żywnościowych i jest współfinansowany z Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym. 

Pomoc żywnościowa może być przekazana do osób i rodzin potrzebujących, spełniających kryteria określone w art. 7 ustawy o pomocy społecznej (Dz. U. z 2021 r. , poz. 2268 ze zm.), których dochód nie przekracza 220 % kryterium dochodowego uprawniającego do skorzystania z pomocy społecznej, tj. 

  • 1707,20 zł. dla osoby samotnie gospodarującej
  • 1320,00 zł. dla osoby w rodzinie

Osoby spełniające w/w kryterium, które chcą skorzystać z tej formy pomocy proszone są o zgłoszenie się do pracowników socjalnych Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Borzytuchomiu od poniedziałku do piątku w godz. 8-14, kontakt telefoniczny  pod nr. 59 8211317 lub 570482871.

powrót do kategorii
Poprzedni Następny

Pozostałe
aktualności