Urząd Gminy Borzytuchom

Ogłoszony został przetarg na budowę nowego budynku przedszkolno-żłobkowego w Borzytuchomiu

Zgodnie z zapowiedziami w dniu dzisiejszym ogłoszony został przetarg na zaprojektowanie i wykonanie budynku przedszkolno-żłobkowego w Borzytuchomiu. Inwestycja dofinansowana jest w kwocie 8 mln zł z Programu Rządowy Fundusz Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych.
 

Przedmiotem inwestycji jest zaprojektowanie i wykonanie budynku przedszkola z oddziałem żłobka wraz z infrastrukturą techniczną i wyposażeniem oraz zagospodarowaniem terenu w miejscowości Borzytuchom. W budynku żłobko-przedszkola planuje się m.in. dwie sale żłobkowe wraz z salami do leżakowania, siedem sal przedszkolnych, szatnię, pomieszczenie gospodarcze, socjalne, pomieszczenie higieniczno-sanitarne, pokój nauczycielski oraz pozostałe pomieszczenia niezbędne do funkcjonowania żłobko-przedszkola.  

Budynek przewidziano jako parterowy  w układzie „L”, kryty stropodachem, z wyraźnym oddzieleniem części żłobkowej. W ramach zagospodarowania terenu przewidziano wykonanie miejsc parkingowych, drogi wewnętrznej (będącej również drogą pożarową), utwardzonych dojść oraz placu zabaw. Ponadto realizacja przedmiotu zamówienia wiąże się z rozbudową lub/i przebudową sieci uzbrojenia terenu.

Wykonawca będzie miał 18 miesięcy na zrealizowanie zadania.
  
Zachęcamy potencjalnych wykonawców do udziału w opublikowanym przetargu, którego dokumentacja przetargowa została zamieszczona na stronie internetowej prowadzonego postępowania pod adresem https://ezamowienia.gov.pl/mp-client/search/list/ocds-148610-5fabeda5-e829-11ee-a01e-f641a8763d5f

Galeria zdjęć

wizualizacja żłobkoprzedszkola 8 wizualizacja żłobkoprzedszkola 7 wizualizacja żłobkoprzedszkola 6 wizualizacja żłobkoprzedszkola 5 wizualizacja żłobkoprzedszkola 4 wizualizacja żłobkoprzedszkola 3 wizualizacja żłobkoprzedszkola 2 wizualizacja żłobkoprzedszkola 1
powrót do kategorii
Poprzedni Następny

Pozostałe
aktualności