Urząd Gminy Borzytuchom

Ogłoszony został przetarg na przebudowę dróg gminnych w Niedarzynie

Wczoraj ogłoszony został przetarg na przebudowę dróg gminnych w Niedarzynie. W ramach inwestycji przebudowane będą 2 drogi w centrum miejscowości o łącznej długości 195,0 m realizowane w ramach Funduszu Dróg Samorządowych.

Zaprojektowane do przebudowy drogi składają się z dwóch odcinków. Odcinek I o długości 40,0 m rozpoczyna się w miejscu połączenia skrzyżowaniem z istniejącą drogą powiatową DP 1201G o nawierzchni bitumicznej i kończy połączeniem z istniejącym odcinkiem drogi gminnej o nawierzchni z kostki betonowej szerokości 5,0 m. Szerokość przebudowywanego odcinka wynosi 5,0 m.

Odcinek II o długości 155,0 m bierze swój początek od powiązania z odcinkiem I i kończy powiązaniem z istniejącą drogą gminną o nawierzchni z płyt betonowych. Szerokość przebudowywanego odcinka wynosi 3,5 m.
 
Ogólny koszt przebudowy to ok. 200 tys. złotych, z czego dofinansowanie z FDS wynosić będzie 50% kosztów inwestycji. Wyłoniony w przetargu wykonawca będzie musiał wykonać roboty budowlane do dnia 10 grudnia 2020 r.
  
Zachęcamy potencjalnych wykonawców do udziału w opublikowanym przetargu, którego dokumentacja przetargowa została zamieszczona na stronie internetowej BIP Urzędu Gminy w Borzytuchomiu pod adresem http://ug.borzytuchom.ibip.pl/public/?id=225330
powrót do kategorii
Poprzedni Następny

Pozostałe
aktualności