Urząd Gminy Borzytuchom

Pierwsza sesja Rady Gminy Borzytuchom IX kadencji

W dniu 7 maja 2024 r. odbyła się pierwsza sesja Rady Gminy Borzytuchom IX kadencji (2024-2029).

Tradycją jest, że pierwszą uroczystą sesję w nowej kadencji rozpoczyna radny senior. W tym przypadku był to radny Jan Szariak. Sesja rozpoczęła się od wręczenia zaświadczeń nowo wybranym radnym przez Panią Iwonę Czapiewską – przewodniczącą Gminnej Komisji Wyborczej. Następnie każdy z nich złożył ślubowanie.

Kolejnym ważnym punktem wtorkowej sesji był wybór Przewodniczącego i Wiceprzewodniczącego Rady Gminy Borzytuchom. W głosowaniu tajnym wybrano Macieja Lisowskiego na Przewodniczącego Rady Gminy Borzytuchom oraz Jarosława Cierniaka na Wiceprzewodniczącego Rady Gminy Borzytuchom.

Ponadto w trakcie pierwszej sesji ustalono składy osobowe komisji stałych Rady Gminy Borzytuchom. W skład poszczególnych komisji weszli radni:

Komisja Gospodarki Przestrzennej i Finansów:

 1. Marcin Gut - Przewodniczący
 2. Grzegorz Dziemianko - Z-ca Przewodniczącego
 3. Jarosław Cierniak- Członek
 4. Anna Lipska - Członek
 5. Bartłomiej Sokołowski - Członek
 6. Jan Szariak - Członek
 7. Katarzyna Wróblewska - Członek

Komisja Oświaty, Kultury i Sportu:

 1. Weronika Myszkowska - Przewodniczący
 2. Anna Lipska - Z-ca Przewodniczącego
 3. Karolina Bożek - Członek
 4. Grzegorz Dziemianko - Członek
 5. Krzysztof Kądziela – Członek
 6. Mateusz Maślona – Członek
 7. Dorota Penk – Członek

Komisja Skarg, Wniosków i Petycji:

 1. Lucyna Kosowska - Przewodniczący
 2. Katarzyna Wróblewska - Z-ca Przewodniczącego
 3. Weronika Myszkowska – Członek

Komisja Rewizyjna:

 1. Bartłomiej Sokołowski - Przewodniczący
 2. Dorota Penk - Z-ca Przewodniczącego
 3. Krystyna Lindstädt-Cichosz – Członek

Galeria zdjęć

I sesja IX Kadencji 10 I sesja IX Kadencji 9 I sesja IX Kadencji 8 I sesja IX Kadencji 10 I sesja IX Kadencji 9 I sesja IX Kadencji 5 I sesja IX Kadencji 4 I sesja IX Kadencji 3 I sesja IX Kadencji 2 I sesja IX Kadencji 1
powrót do kategorii
Poprzedni Następny

Pozostałe
aktualności