Urząd Gminy Borzytuchom

Usuwanie folii rolniczych pochodzących z działalności rolniczej – nabór deklaracji do programu

Wójt Gminy Borzytuchom uprzejmie informuje, że Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej uruchomił nabór w ramach programu priorytetowego „Usuwanie folii rolniczych i innych odpadów pochodzących z działalności rolniczej”.

W ramach dotacji kwalifikowane są wyłącznie koszty transportu z miejsca wskazanego przez Gminę oraz koszty odzysku lub unieszkodliwienia odpadów z białych folii rolniczych, sznurka do owijania balotów, opakowań po nawozach i typu Big Bag. Ze względu na niską kwotę dofinansowania przekazane odpady muszą być czyste oraz nie posiadać żadnych zanieczyszczeń i zabrudzeń (kwota dofinansowania nie może przekroczyć iloczynu 500 zł i wyrażonej w Mg masy odpadów z folii rolniczych).

W związku z powyższym w terminie do dnia 24 marca 2023 r.  wszystkie osoby prowadzące gospodarstwa rolne na terenie gminy Borzytuchom mogą zgłaszać się do udziału w programie. Deklaracje należy składać w formie pisemnej w pokoju nr 8 lub wysłać pocztą na adres: Urząd Gminy w  Borzytuchomiu, ul. Zwycięstwa 56, 77-141 Borzytuchom.

Realizacja programu na terenie gminy Borzytuchom będzie uzależniona od ilości zadeklarowanych odpadów oraz otrzymania ww. dotacji. Udzielona pomoc będzie stanowiła pomoc de minimis w rolnictwie.

Wzór deklaracji dostępny jest pod poniższym artykułem oraz bezpośrednio w Urzędzie Gminy w Borzytuchomiu, pokój nr 8.  
Więcej informacji uzyskają również Państwo pod nr. tel. 598211316.

Pliki do pobrania:

Deklaracja udziału w programie
Format: docx, 20.95 kB
powrót do kategorii
Poprzedni Następny

Pozostałe
aktualności