Urząd Gminy Borzytuchom

Wyłoniono wykonawcę instalacji kotłów na biomasę oraz pomp ciepła

rpo
Wczoraj wyłoniony został wykonawca dostawy i montażu instalacji kotłów na biomasę oraz pomp ciepła dla mieszkańców gminy będących beneficjentami wspólnego projektu unijnego.
 
Wykonawca, którym została firma FLEXIPOWER GROUP Sp. z o.o. Sp. k. z Kudrowic będzie miał za zadanie dostawę i montaż 19 kotłów na biomasę oraz 11 pomp ciepła na nieruchomościach mieszkańców naszej gminy. Podpisanie umów z wykonawcą odbędzie się w połowie września.

 

Po tym fakcie podpisywane będą aneksy do umów z mieszkańcami (Beneficjentami), gdzie wskazane będą dokładne kwoty jakie trzeba będzie wpłacić w ramach wkładu Beneficjenta. Po podpisaniu aneksów wystawiane będą faktury ze wskazaną w aneskie kwotą, nr konta bankowego na który trzeba będzie wpłacać pieniądze, oraz z terminem płatności. Beneficjent, który nie wpłaci wyznaczonej kwoty w terminie wskazanym na fakturze, nie będzie brany pod uwagę przy realizacji instalacji oraz zostanie wykreślony z listy. Nie przewidujemy rozkładania udziału Beneficjenta na raty - jest to po prostu niemożliwe.
  
W najbliższych dniach nastąpi rozstrzygnięcie przetargu oraz wyłonienie wykonawców instalacji kolektorów słonecznych oraz instalacji fotowoltaicznych dla mieszkańców gminy Borzytuchom.
  

Projekt pn.: „Inwestycja odnawialnych źródeł energii na terenie Gmin Borzytuchom, Czarna Dąbrówka i Tuchomie” współfinansowany jest ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Osi priorytetowej 10 Energia, poddziałanie 10.3.1 Odnawialne źródła energii – wparcie dotacyjne, Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020.

powrót do kategorii
Poprzedni Następny

Pozostałe
aktualności