Urząd Gminy Borzytuchom

Zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej pn.: "Rozbudowa i przebudowa drogi wojewódzkiej nr 209 na odcinku Kołczygłowy - Borzytuchom (Tom II)"

Wojewoda Pomorski zawiadamia, iż na wniosek Zarządu Województwa Pomorskiego wszczęte zostało postepowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej polegającej na rozbudowie i przebudowie drogi wojewódzkiej nr 209 Kołczygłowy – Borzytuchom (Tom II).

W związku z powyższym informuję właścicieli, zarządców i użytkowników terenów objętych inwestycją, o możliwości składania wniosków, uwag lub zastrzeżeń dotyczących przedmiotowej sprawy, a także o możliwości wypowiedzenia się, co do zebranych dowodów i materiałów oraz zgłoszonych żądań przed wydaniem decyzji kończącej postepowanie.

Z aktami sprawy można zapoznać się w Pomorskim Urzędzie Wojewódzkim w Gdańsku przy ul. Okopowej 21/27, po telefonicznym uzgodnieniu terminu pod nr tel. 58 30 77 706

Pliki do pobrania:

Obwieszczenie o wszczęciu postępowania
Format: pdf, 128.03 kB
powrót do kategorii
Poprzedni Następny

Pozostałe
aktualności