Urząd Gminy Borzytuchom

Zwrot podatku akcyzowego dla rolników

Urząd Gminy w Borzytuchomiu uprzejmie informuje, że zgodnie z ustawą z dnia 10 marca 2006 roku o zwrocie podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej (tj. Dz.U. z 2022 r. poz. 846 i 2727) oraz rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 20 grudnia 2022 roku (Dz.U. z 2022 r. poz. 2832) stawka zwrotu podatku akcyzowego do 1 litra oleju napędowego w 2023 roku wynosi 1,20 zł.

Wniosek o zwrot podatku akcyzowego składa się w terminie od dnia 1 lutego 2023 r. do 28 lutego 2023 r. w tutejszym Urzędzie Gminy ( pokój nr 7 ) wraz z fakturami VAT stanowiącymi dowód zakupu oleju napędowego w okresie 6 miesięcy poprzedzających miesiąc złożenia wniosku wystawionymi od dnia 1 sierpnia 2022 r. do 31 stycznia 2023 r. Hodowcy bydła dodatkowo winni przedłożyć dokument z ARiMR zawierający informacje o liczbie dużych jednostek przeliczeniowych bydła będącego w posiadaniu producenta rolnego za rok poprzedzający, w którym zostanie złożony wniosek o zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego.

Roczny limit wynosi 110 litrów oleju napędowego na 1 ha użytków rolnych oraz dodatkowo hodowcy bydła mogą otrzymać 40 litrów oleju napędowego do każdej dużej jednostki przeliczeniowej bydła.

Wypłata środków pieniężnych nastąpi w miesiącu kwietniu 2023 roku.

Pliki do pobrania:

Wniosek o zwrot podatku
Format: pdf, 949.2 kB
Oświadczenie
Format: doc, 25.5 kB
powrót do kategorii
Poprzedni Następny

Pozostałe
aktualności