Urząd Gminy Borzytuchom

Stawki opłat za wodę i ścieki

Stawki za wodę i ścieki: ( obowiązujące 11.08.2021-10.08.2022)

- woda 2,91 + 8% vat – 3,14 zł m3

- ścieki 4,28 + 8% vat = 4,62 zł m3

- abonament 3,00 + 8% vat = 3,24 zł za miesiąc

 

Stawki za wodę i ścieki: ( obowiązujące 11.08.2022-10.08.2023)

- woda 2,93 + 8% vat – 3,16 zł m3

- ścieki 4,31 + 8% vat = 4,65 zł m3

- abonament 3,00 + 8% vat = 3,24 zł za miesiąc

 

Stawki za wodę i ścieki: ( obowiązujące 11.08.2023-10.08.2024)

- woda 2,95 + 8% vat – 3,19 zł m3

- ścieki 4,34 + 8% vat = 4,69 zł m3

- abonament 3,00 + 8% vat = 3,24 zł za miesiąc

 

Co drugi miesiąc każdy budynek mieszkalny wyposażony w licznik wody, odwiedza inkasent. Podczas takiej wizyty monitoruje stan bieżący urządzenia i od razu wystawia fakturę za zużycie wody i/lub ścieków.

Struszewo, Chotkowo, Dąbrówka, Jutrzenka, Krosnowo, Osieki, Niedarzyno- fakturujemy w miesiącach: styczeń, marzec, maj, lipiec, wrzesień, listopad

Borzytuchom fakturujemy w miesiącach: luty, kwiecień, czerwiec, sierpień, październik, grudzień

 

Termin płatności faktury to 30 dni od dnia wystawienia.

Fakturę można opłacać przelewem na rachunek bankowy 90 1240 3783 1111 0000 4080 8789 Bank Pekao S.A. widoczny również na fakturze bądź w kasie Urzędu Gminy.

W razie wątpliwości co do odczytu, faktury, terminu płatności, nieobecności podczas odczytu wodomierza czy też nieprawidłowym działaniem licznika proszę o kontakt.