Urząd Gminy Borzytuchom

Ogłoszenie o wyniku naboru na stanowisko robotnika gospodarczego.

Borzytuchom, 2023.05.18

INFORMACJA

o wyniku naboru w Urzędzie Gminy w Borzytuchomiu

ul. Zwycięstwa 56   77-141 Borzytuchom

na stanowisko:

robotnika gospodarczego

Informuje się, że w wyniku zakończenia procedury naboru, na w/w stanowisko został wybrany Pan Bernard Jażdżewski zam. w Borzytuchomiu.

uzasadnienie dokonanego wyboru:

   Komisja Konkursowa dokonała oceny wszystkich zgłoszonych czterech kandydatów w oparciu o przygotowanie zawodowe i predyspozycje do wykonywania zadań zawartych w ogłoszeniu o naborze na wolne stanowisko pracy. Wybrany kandydat spełnił oczekiwania komisji w stopniu najwyższym uzyskując 26 punktów na 30 możliwych do uzyskania.

 

                                                                     Komisja Konkursowa

 

powrót do kategorii
Poprzedni Następny

Pozostałe
aktualności