Urząd Gminy Borzytuchom
Powróć do: Dla Turysty

Ogólna charakterystyka gminy

Siedziba Gminy Borzytuchom położona jest w zachodniej części województwa pomorskiego, w odległości 9 km od Bytowa na trasie drogi wojewódzkiej nr 209 Bytów -Suchorze.

Sąsiadujemy z 5 gminami :

▪ od wschodu - z gminą Kołczygłowy,
▪ od południa - z gminą Tuchomie,
▪ od zachodu - z gminą Bytów,
▪ od północy - z gminami Czarna Dąbrówka i Dębnica Kaszubska

 Gmina przekształca się w kierunku drobnej wytwórczości i turystyki.

 Gmina zajmuje powierzchnię 10.857 ha. Dominującą formę użytkowania gruntów są lasy 5460 ha (50,3%) oraz użytki rolne 4462 ha (41,1%) .Ziemie orne zajmują 32,3 % powierzchni, a użytki zielone 8,8 %.Około 2% areału ogółem zajmują wody.
Większe zbiorniki wodne:
jez. Chotkowskie – o pow. 58,22 ha,
jez. Ogrodowe – o pow. 12,87 ha,
jez. Jutrzenka (Wypułk) – o pow. 1,96 ha,
jez. Osiecko – o pow. 30,48 ha,
jez. Herta – o pow. 9,28 ha,
jez. Duże – o pow. 35,85 ha,
jez. Okoniewskie – o pow. 9,33 ha,
jez. Graniczne – o pow. 5,88 ha,
jez. Stradne – o pow. 5,75 ha

rzeki: Słupia, Kamienica, Bytowa, Jutrzenka
Sieć osadniczą tworzy 10 miejscowości.
Teren podzielony jest na 8 sołectw:

• Borzytuchom,
• Krosnowo,
• Osieki,
• Niedarzyno,
• Jutrzenka + Kamieńc, Ryczyn
• Struszewo,
• Chotkowo,
• Dąbrówka


Ludność Gminy liczy 3357 osób (na dzień 01.01.2021 r.).
Średnia gęstość zaludnienia 31 osób/1 km2.

Struktura mieszkańców pod względem wiekowym przedstawia się następująco:

- ludność w wieku przedprodukcyjnym (0 – 17 lat) 849 osób

- ludność w wieku produkcyjnym (18 – 59K/64M) 2050 osób

- ludność w wieku poprodukcyjnym ( 60K/65 i więcej ) 458 osób

Największy udział w zatrudnieniu mieszkańców ma działalność produkcyjna, handel, rolnictwo i leśnictwo, działalność usługowa.