Urząd Gminy Borzytuchom
Powróć do: Gospodarka odpadami

Harmonogram odbioru odpadów komunalnych z terenu gminy Borzytuchom w 2024 roku

Poniżej załączony został do pobrania harmonogram odbioru odpadów komunalnych z terenu gminy Borzytuchom w 2024 roku.
  
Informujemy również, że bioodpady odbierane będą tylko od właścicieli nieruchomości, którzy zadeklarowali, że nie posiadają kompostownika i w związku z tym ponoszą wyższe opłaty za odbiór odpadów komunalnych.