Urząd Gminy Borzytuchom

Stawki opłat za odbiór odpadów komunalnych

INFORMACJA
dla właścicieli nieruchomości zamieszkałych na terenie gminy Borzytuchom
 

Od 01 sierpnia 2022 r. obowiązuje nowa wysokość stawek opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi zgodnie z  poniższą tabelą :

 

Rodzaj płatnika  

     Stawka za m-c (zł)                  

Terminy płatności

Gospodarstwo domowe jednoosobowe kompostujące bio

28

 

 • za m-c sierpień i wrzesień – do 10 października

 

 • za m-c październik i listopad – do 10 grudnia

 

 • za m-c grudzień i styczeń – do 10 lutego

 

 • za m-c luty i marzec – do 10 kwietnia

 

 • za m-c kwiecień i maj – do 10 czerwca

 

 • za m-c czerwiec i lipiec – do 10 sierpnia

Gospodarstwo domowe wieloosobowe kompostujące bio

70

Gospodarstwo domowe jednoosobowe niekompostujące bio

41

Gospodarstwo domowe wieloosobowe niekompostujące bio

112

                                                                               

             Płatności można dokonywać na rachunek Gminy Borzytuchom 31 1240 1268 1111 0010 9401 0197 lub w kasie Urzędu Gminy.

 

Ważne informacje dodatkowe:

 

 1. Gmina zarówno za masę odpadów, jak i ich transport płaci od ciężaru zebranych przez firmę odpadów. Dlatego należy unikać ich namaczania (szczególnie papieru) spowodowanego opadami atmosferycznymi. Zabrania się wrzucania do odpadów zmieszanych piasku, gruzu, ziemi ogrodniczej itp.
 2. Szkło będzie odbierane wyłącznie z pojemników, nie będzie odbierane szkło zgromadzone w workach, a następnie wstawione do pojemnika.
 3. Popiół drzewny należy gromadzić we własnym kompostowniku.
 4. Nie będą odbierane odpady zmieszane zawierające m.in. odpady zielone (trawa, chwasty, łodygi, pędy krzewów i drzew, trociny, kora, liście, owoce i warzywa).
 5. Z ramienia Urzędu Gminy pracownikiem dokonującym oceny poprawności selekcjonowania przez gospodarstwa domowe odpadów komunalnych jest inspektor ds. ochrony środowiska Sylwia Gołąb.
 Osoby, które nie złożyły jeszcze oświadczenia o kompostowaniu bioodpadów w przydomowym kompostowniku, a chciałyby wnosić niższe opłaty tj. 28,00 zł. lub 70,00 zł. muszą złożyć ww. oświadczenie, którego druk załączony jest do niniejszej informacji.