Urząd Gminy Borzytuchom
Powróć do: Dla Mieszkańca

Program Ciepłe Mieszkanie

CiepleMieszkanie-logo-bez-tla-1 

Wójt Gminy Borzytuchom zachęca Państwa do udziału w programie „Ciepłe mieszkanie”, który jest szansą na poprawę efektywności energetycznej budynków wielorodzinnych poprzez wymianę źródła ciepła, czy wymianę stolarki okiennej i drzwiowej, a tym samym zmniejszenie zużycia energii, poprawę jakości powietrza oraz warunków życia i zdrowia.

W dniu 7 grudnia 2022 roku Wójt Gminy Borzytuchom podpisał umowę o dofinansowanie z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku dotycząca realizacji Programu Priorytetowego „Ciepłe Mieszkanie”, którego celem jest poprawa jakości powietrza oraz zmniejszenie emisji pyłów oraz gazów cieplarnianych poprzez wymianę źródeł ciepła i poprawę efektywności energetycznej w lokalach mieszkalnych  znajdujących się w budynkach mieszkalnych wielorodzinnych.  Dofinansowanie w ramach programu obejmuje wymianę wszystkich nieefektywnych źródeł ciepła na paliwo stałe (poniżej 5 klasy) na efektywne energetycznie pompy ciepła, kotły gazowe, piece na pellet, ogrzewanie elektryczne przyłącze do sieci ciepłowniczej, czy na wentylację mechaniczną z odzyskiem ciepła. Ponadto dofinansowanie obejmuje także modernizację instalacji centralnego ogrzewania, wymianę stolarki okiennej, wymianę stolarki drzwiowej oraz dokumentację projektową.

 

Program „Ciepłe Mieszkanie” w liczbach

Stan na 16.03.2023:

Liczba złożonych wniosków o dofinansowanie: 3
Liczba zrealizowanych przedsięwzięć: 2
Kwota wypłaconego dofinansowania: 17 550,00 zł
 

Informacje o Programie:

Obecnie w programie „Ciepłe Mieszkanie” obowiązują trzy części dofinansowania:

I.                Część pierwsza – poziom podstawowy dotacji (do 30% kosztów kwalifikowanych, nie więcej niż 15 tys. zł na jeden lokal mieszkalny)

Suma rocznych dochodów wnioskodawcy nie może przekroczyć kwoty 120 000 zł (na podstawie PIT lub innych dokumentów wykazujących dochód, tylko wnioskodawcy).

II.              Część druga – poziom podwyższony dotacji (do 60% kosztów kwalifikowanych, nie więcej niż 25 tys. zł na jeden lokal mieszkalny)

Na podstawie uzyskanego zaświadczenia z GOPS określającego wysokość przeciętnego miesięcznego dochodu na jednego członka gospodarstwa domowego za 2021 r. (pobieranego w momencie składania wniosku o dofinansowanie  )

Dochód ten nie przekracza kwoty:

1 673 w gospodarstwie wieloosobowym,

2 342 zł w gospodarstwie jednoosobowym.

III.            Część trzecia – najwyższy poziom dotacji (do 90% kosztów kwalifikowanych, nie więcej niż 37,5 tys. zł na jeden lokal mieszkalny)

Na podstawie uzyskanego zaświadczenia z GOPS określającego wysokość przeciętnego miesięcznego dochodu na jednego członka gospodarstwa domowego za 2021 r. (pobieranego w momencie składania wniosku o dofinansowanie )

Dochód ten nie przekracza kwoty:

• 900 zł w gospodarstwie wieloosobowym,

• 1 260 zł w gospodarstwie jednoosobowym;

Gmina Borzytuchom zakończyła pierwszy nabór wniosków w ramach programu „Ciepłe Mieszkanie” o kolejnych naborach informować będziemy na naszej stronie internetowej.  

CiepleMieszkanie_-_plansza 

Pliki do pobrania:

Program Priorytetowy Ciepłe Mieszkanie
Format: pdf, 691.85 kB
Wykaz kosztów kwalifikowanych.pdf
Format: pdf, 517.69 kB