Poniedziałek, 05 czerwca 2023
Imieniny: Kira, Bonifacy, Waleria
słonecznie
24°C
Kliknij aby, przetłumaczyć stronę za pomocą Google Tłumacz

Podatek od środków transportowych

UCHWAŁA Nr XXII/244/21

Rady Gminy Borzytuchom

z dnia 15 listopada 2021 r.

w sprawie określenia wysokości rocznych stawek podatku od środków transportowych na 2022 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t. j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1372 ze zm.) oraz art. 10 ust. 1 i  2 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (t. j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1170), Obwieszczenia Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej z dnia 22 lipca 2021 r. w sprawie górnych granic stawek kwotowych podatków i opłat lokalnych na rok 2022 (M.P. z 2021 r. poz. 724) oraz Obwieszczenia Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej z dnia 8 października 2021r. w sprawie stawek minimalnych podatku od środków transportowych obowiązujących w 2022 r.  (M.P. z 2021 r. poz. 968)  uchwala się, co następuje:

§  1.

Wysokość stawek podatku od środków transportowych na terenie gminy Borzytuchom w stosunku rocznym wynosi:

1)     od samochodu ciężarowego o dopuszczalnej masie całkowitej powyżej 3,5 tony i poniżej 12 ton

a) powyżej 3,5 tony do 5,5 tony włącznie………………….…………………508,- zł,

b) powyżej 5,5 tony do 9 ton włącznie……………………….……………….609,- zł,

c) powyżej 9 ton a poniżej 12 ton…………………………….……………….944,- zł,

2)  od samochodu ciężarowego o dopuszczalnej masie całkowitej równej lub wyższej niż 12 ton wg załącznika nr 1 do niniejszej uchwały,

3)  od ciągnika siodłowego i balastowego przystosowanego do używania łącznie z naczepą lub przyczepą o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów od 3,5 tony i poniżej 12 ton…………………………………………..……………………………..………..930,- zł

4)  od ciągnika siodłowego i balastowego przystosowanego do używania łącznie z naczepą lub przyczepą o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów równej lub wyższej niż 12 ton wg załącznika nr 2 do niniejszej uchwały,

5)  od przyczepy i naczepy, które łącznie z pojazdem silnikowym posiadają dopuszczalną masę całkowitą od 7 ton i poniżej 12 ton, z wyjątkiem związanych wyłącznie z działalnością rolniczą prowadzoną przez podatnika podatku rolnego………..……473,- zł

6)  od przyczepy i naczepy, które łącznie z pojazdem silnikowym posiadają dopuszczalną masę całkowitą równą lub wyższą niż 12 ton, z wyjątkiem związanych wyłącznie z działalnością rolniczą prowadzoną przez podatnika podatku rolnego wg załącznika nr 3 do niniejszej uchwały,

7)  od autobusu, w zależności od liczby miejsc do siedzenia (poza miejscem kierowcy):

a) mniejszej niż 22 miejsc………………………………….……....……….. 436,- zł

b) równej lub wyższej niż 22 miejsc…………………………………………726,- zł

 

§  2.

Z dniem wejścia w życie niniejszej uchwały traci moc Uchwała Nr XIV/156/20 Rady Gminy Borzytuchom z dnia 5 listopada 2020 r. w sprawie określenia wysokości rocznych stawek podatku od środków transportowych na 2021 r.

§ 3.

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Borzytuchom.

§ 4.

Uchwała wchodzi w życie z dniem 01 stycznia 2022 r., po uprzednim ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Pomorskiego.

 

                                                                                           Przewodniczący Rady

                                                                                                 Beata Kudlik

 

 

ZAŁĄCZNIK Nr  1

Do Uchwały Nr XXII/244/21

Rady Gminy Borzytuchom

z dnia 15 listopada 2021 r.

 

Stawki roczne podatku dla samochodów ciężarowych o dopuszczalnej masie całkowitej równej lub wyższej niż 12 ton

 

Liczba osi dopuszczalna masa całkowita (w tonach)

stawka podatku (w złotych)

nie mniej niż

mniej niż

oś jezdna z zawieszeniem pneumatycznym lub zawieszeniem uznanym za równoważne

inne systemy zawieszenia osi jezdnych

dwie osie

12

13

73

204

13

14

204

558

14

15

558

787

Od 15 ton i więcej

787

1779

trzy osie

12

17

204

351

17

19

351

721

19

21

721

935

21

23

935

1440

23

25

1440

2239

od 25 ton i więcej

1440

2239

cztery osie i więcej

12

25

935

950

25

27

940

1481

27

29

1481

2350

29

31

2350

3485

od 31 ton i więcej

2350

3485

 

 

                                                                                               Przewodniczący Rady

                                                                                                   Beata Kudlik

 

 

                                                                                                      ZAŁĄCZNIK Nr  2

Do Uchwały Nr XXII/244/21

Rady Gminy Borzytuchom

         z dnia 15  listopada 2021 r.                     

 

Stawki roczne podatku dla ciągników siodłowych i balastowych przystosowanych do używania łącznie z naczepą lub przyczepą o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów równej lub wyższej niż 12 ton

 

Liczba osi i dopuszczalna masa całkowita zespołu pojazdów: ciągnik siodłowy + naczepa, ciągnik balastowy + przyczepa (w tonach)

stawka podatku (w złotych)

nie mniej niż

mniej niż

oś jezdna z zawieszeniem pneumatycznym lub zawieszeniem uznanym za równoważne

inne systemy zawieszenia osi jezdnych

dwie osie

12

18

73

56

18

25

377

682

25

31

796

1307

od 31 ton i więcej

2006

2694

trzy osie i więcej

12

40

1771

2448

od 40 ton i więcej

2448

3485

 

 

                                                                                               Przewodniczący Rady

                                                                                                   Beata Kudlik

 

 

ZAŁĄCZNIK Nr  3

Do Uchwały Nr XXII/244/21

Rady Gminy Borzytuchom

z dnia 15 listopada 2021 r.

 

Stawki roczne podatku dla przyczep i naczep, które łącznie z pojazdem silnikowym posiadają dopuszczalną masę całkowitą równą lub wyższą niż 12 ton

 

Liczba osi i dopuszczalna masa całkowita zespołu pojazdów: naczepa, przyczepa + pojazd silnikowy (w tonach)

stawka podatku (w złotych)

nie mniej niż

mniej niż

oś jezdna z zawieszeniem pneumatycznym lub zawieszeniem uznanym za równoważne

inne systemy zawieszenia osi jezdnych

jedna oś

12

18

73

37

18

25

253

457

od 25 ton i więcej

457

799

dwie osie

12

28

299

442

28

33

871

1208

33

38

1208

1836

od 38 ton i więcej

1632

2417

trzy osie i więcej

12

38

960

1339

od 38 ton i więcej

1339

1822

 

 

                                                                                               Przewodniczący Rady

                                                                                                   Beata Kudlik

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies klikając przycisk Ustawienia. Aby dowiedzieć się więcej zachęcamy do zapoznania się z Polityką Cookies oraz Polityką Prywatności.

Ustawienia

Szanujemy Twoją prywatność. Możesz zmienić ustawienia cookies lub zaakceptować je wszystkie. W dowolnym momencie możesz dokonać zmiany swoich ustawień.

Niezbędne pliki cookies służą do prawidłowego funkcjonowania strony internetowej i umożliwiają Ci komfortowe korzystanie z oferowanych przez nas usług.

Pliki cookies odpowiadają na podejmowane przez Ciebie działania w celu m.in. dostosowania Twoich ustawień preferencji prywatności, logowania czy wypełniania formularzy. Dzięki plikom cookies strona, z której korzystasz, może działać bez zakłóceń.

Więcej

Tego typu pliki cookies umożliwiają stronie internetowej zapamiętanie wprowadzonych przez Ciebie ustawień oraz personalizację określonych funkcjonalności czy prezentowanych treści.

Dzięki tym plikom cookies możemy zapewnić Ci większy komfort korzystania z funkcjonalności naszej strony poprzez dopasowanie jej do Twoich indywidualnych preferencji. Wyrażenie zgody na funkcjonalne i personalizacyjne pliki cookies gwarantuje dostępność większej ilości funkcji na stronie.

Więcej

Analityczne pliki cookies pomagają nam rozwijać się i dostosowywać do Twoich potrzeb.

Cookies analityczne pozwalają na uzyskanie informacji w zakresie wykorzystywania witryny internetowej, miejsca oraz częstotliwości, z jaką odwiedzane są nasze serwisy www. Dane pozwalają nam na ocenę naszych serwisów internetowych pod względem ich popularności wśród użytkowników. Zgromadzone informacje są przetwarzane w formie zanonimizowanej. Wyrażenie zgody na analityczne pliki cookies gwarantuje dostępność wszystkich funkcjonalności.

Więcej

Dzięki reklamowym plikom cookies prezentujemy Ci najciekawsze informacje i aktualności na stronach naszych partnerów.

Promocyjne pliki cookies służą do prezentowania Ci naszych komunikatów na podstawie analizy Twoich upodobań oraz Twoich zwyczajów dotyczących przeglądanej witryny internetowej. Treści promocyjne mogą pojawić się na stronach podmiotów trzecich lub firm będących naszymi partnerami oraz innych dostawców usług. Firmy te działają w charakterze pośredników prezentujących nasze treści w postaci wiadomości, ofert, komunikatów mediów społecznościowych.

Więcej
Twoja przeglądarka blokuje powiadomienia. Kliknij Bezpieczna (Secure) i kliknij Zezwalaj
Dziękujemy, teraz zawsze będziesz na bieżąco!