Urząd Gminy Borzytuchom
Powróć do: Dla Mieszkańca

Rada Gminy Borzytuchom

07 kwietnia 2024 r. odbyły się m.in. w gminie Borzytuchom wybory samorządowe w wyniku których wybrano skład Rady Gminy Borzytuchom IX Kadencji 2024 - 2029.
  
Rada Gminy Borzytuchom na swoim pierwszym posiedzeniu w dniu 07 maja 2024 r. wybrała spośród siebie osobę Przewodniczącego Rady, Wiceprzewodniczącego Rady oraz skład poszczególnych komisji rady gminy.
   
Organizacja oraz tryb pracy Rady Gminy Borzytuchom oraz komisji rady określony został w Statucie Gminy Borzytuchom przyjętym Uchwałą Nr XXVIII/269/18 Rady Gminy Borzytuchom z dnia 19 czerwca 2018 r. w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Borzytuchom.
  
Od poprzedniej kadencji rady obrady rady gminy są transmitowane i utrwalane za pomocą urządzeń rejestrujących obraz i dźwięk.

Transmisje z obrad oraz dodatkowe informacje o pracy Rady Gminy Borzytuchom dostępne są na stronie https://borzytuchom.posiedzenia.pl