Urząd Gminy Borzytuchom
Powróć do: Dla Mieszkańca

Rada Gminy Borzytuchom

21 października 2018 r. odbyły się m.in. w gminie Borzytuchom wybory samorządowe w wyniku których wybrano skład Rady Gminy Borzytuchom VIII Kadencji 2018 - 2023.
  
Rada Gminy Borzytuchom na swoim pierwszym posiedzeniu w dniu 22 listopada 2018 r. wybrała spośród siebie osobę Przewodniczącego Rady, Wiceprzewodniczącego Rady oraz skład poszczególnych komisji rady gminy.
   
Organizacja oraz tryb pracy Rady Gminy Borzytuchom oraz komisji rady określony został w Statucie Gminy Borzytuchom przyjętym Uchwałą Nr XXVIII/269/18 Rady Gminy Borzytuchom z dnia 19 czerwca 2018 r. w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Borzytuchom.
  
Od obecnej kadencji rady obrady rady gminy są transmitowane i utrwalane za pomocą urządzeń rejestrujących obraz i dźwięk.

Transmisje z obrad oraz dodatkowe informacje o pracy Rady Gminy Borzytuchom dostępne są na stronie https://portal.posiedzenia.pl/BORZYTUCHOM