Urząd Gminy Borzytuchom
Powróć do: Dla Mieszkańca

Zadania realizowane z budżetu państwa

 RFRD

Przebudowa drogi gminnej nr 162004G Borzytuchom – Niedarzyno

 

  1. Gmina Borzytuchom przystąpiła do realizacji zadania pn. „Przebudowa drogi gminnej nr 162004G Borzytuchom – Niedarzyno”
  2. Zadanie dofinansowane jest z Państwowego Funduszu Celowego – Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg
  3. Całkowita wartość zadania – 304 322,14 zł. , wartość dofinansowania – 152 161,00 zł.
  4. Planowane zadanie obejmuje przebudowę drogi gminnej nr 162004G Borzytuchom – Niedarzyno na trzech odcinkach o łącznej długości 999 mb. Droga obecnie częściowo posiada nawierzchnię z płyt JOMB, realizacja zadania obejmuje uzupełnienie nawierzchni z płyt na brakujących odcinkach drogi co pozwoli na uzyskanie spójnej, jednorodnej nawierzchni. Przedmiotowa droga łączy msc. Borzytuchom z Drogą Powiatową (Budowo- Krosnowo - Bytów) w msc. Niedarzyno.

 RFRD

 Przebudowa drogi gminnej nr 162040G w miejscowości Dąbrówka, gmina Borzytuchom

 

  1. Gmina Borzytuchom przystąpiła do realizacji zadania pn. „Przebudowa drogi gminnej nr 162040G w miejscowości Dąbrówka, gmina Borzytuchom”
  2. Zadanie dofinansowane jest z Państwowego Funduszu Celowego – Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg
  3. Całkowita wartość zadania – 203 683,32 zł. , wartość dofinansowania – 101 841,00 zł.
  4. Planowane zadanie obejmuje przebudowę drogi gminnej nr 162040G w miejscowości Dąbrówka o  długości 617 mb. Obecnie droga posiada nawierzchnię gruntową, z licznymi wybojami i nierównościami. W ramach przebudowy droga uzyska nową nawierzchnię z płyt JOMB.