Urząd Gminy Borzytuchom
Powróć do: strona główna

Dla Przedsiębiorcy

Gmina Borzytuchom stara się rozwijać w kierunku uprzemysłowienia. W związku z tym w grudniu ubiegłego roku Rada Gminy Borzytuchom przyjęła miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego na tak zwaną strefę przemysłową dla działalności produkcyjnej i usługowej w tym m.in. pod stację paliw.

Tereny zlokalizowane są w znacznej odległości od zabudowań i dają możliwość realizacji zamierzeń inwestycyjnych na nieograniczonym terenie. Plan daje możliwość nabycia gruntów według potrzeb tzn. odpowiedniego areału dla planowanej inwestycji. Założono również działkę pod stację paliw, która jest wyposażona dodatkowo w możliwość działalności usługowej. Lokalizacja obszaru przy drodze wojewódzkiej nr 209 jest dodatkowym walorem i umożliwia łatwy dojazd do parceli.

Właścicielami gruntów objętych miejscowym planem są osoby prywatne w związku z tym prosimy zainteresowane osoby o kontakt  bezpośrednio z właścicielami gruntów.   

Plan obejmuje grunty o powierzchni 25,24 ha z czego pod teren zabudowy techniczno-produkcyjnej przeznaczono 3 obszary o powierzchni odpowiednio 8,52 ha, 5,30 ha i 9,04 ha. Ponadto pod zabudowę usługową przeznaczono 0,35 ha powierzchni gruntu.

Zapisy planu uwzględniają również przeznaczenie terenu pod zbiornik retencyjny, przepompownie ścieków oraz drogi publiczne dojazdowe.

Zachęcamy potencjalnych inwestorów do zapoznania się z zapisami planu. Wyjaśnień do planu udziela Pan Krzysztof Januszewski, tel. 598211316 w.40, e-mail: k.januszewski@borzytuchom.pl
   
Gmina Borzytuchom jest gminą otwartą, daje szansę osiedlenia się a także realizację swoich planów w inwestycje przemysłowe.
   

Wszystkich serdecznie zapraszamy.