Urząd Gminy Borzytuchom
Powróć do: strona główna

Dla Turysty

Oferta turystyczna gminy Borzytuchom jest oparta głównie o walory przyrodnicze i krajobrazowe. Czyste środowisko pozostaje głównym atutem gminy Borzytuchom i stwarza doskonałe warunki do rozwoju turystyki i aktywnego wypoczynku.

Wśród najważniejszych atrakcji wymienić należy Park Krajobrazowy „Doliny Słupi” z rezerwatem leśnym „Grodzisko Borzytuchom” o powierzchni 27,03 ha. Przez rezerwat prowadzi piesza spacerowa ścieżka przyrodnicza (około 2 km), na trasie której znajdują się:

-       las bukowy

-       Jezioro Diabelskie – z wyjątkową florą i fauną przechodzące w torfowisko (jest to siedlisko ptaków błotnych i leśnych)

-       Zamkowa Góra nad Jez. Diabelskim – o wysokości 120 m. n.p.m., z zaroślami bukowymi na szczycie i starodrzewem bukowym, dębowym i świerkowym, którego wiek sięga nawet 200 lat

-       Ptasi zegar – przystanek informacyjny poświęcony licznemu ptactwu leśnemu.

Na terenie gminy wytyczono również następujące szlaki turystyczne:

-       ścieżka pieszo – rowerowa (od ul. Szkolnej do „Grodziska Borzytuchom” ok. 1,5 km)

-       ścieżka pieszo – rowerowa (od msc. Borzytuchom do cmentarza w Borzytuchomiu – ok. 1,0 km) oraz piesza ścieżka przyrodnicza (piesza) „Grodzisko Borzytuchom’’ – 2 km.

-       ścieżka pieszo – rowerowa (od msc. Borzytuchom - w dwóch odcinkach od budynku Gminnej Biblioteki i Ośrodka Kultury w Borzytuchomiu oraz od budynku Zespołu Szkół w Borzytuchomiu) do parkingu leśnego przy jeziorze Okoniewskim w Borzytuchomiu  – o długości 2,9 km.

Atrakcję dla wypoczywających stanowi również silnie rozwinięta sieć hydrograficzna z licznymi jeziorami lobeliowymi. Na terenie gminy funkcjonują dwa kąpieliska niestrzeżone:

-       Jezioro Okoniewskie w Borzytuchomiu - pomost pływający

-       Jezioro Osiecko w Osiekach - przystań wodna z wypożyczalnią sprzętu wodnego oraz łowisko specjalne na Jeziorze Dużym w Borzytuchomiu.